Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Lid zijn onder andere ouders van leerlingen op een OMO-school.

Ledenraad

De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist over de benoeming en het ontslag van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast.

Via de ledenraad heeft de samenleving een plek gekregen in de formele besluitvorming en is binnen de vereniging de eigen oppositie gecreëerd. De raad van toezicht en de raad van bestuur hebben op deze wijze een sterke gesprekspartner waaraan zij hun beleid kunnen spiegelen en verantwoorden.

De vereniging kent leden. Naast een afvaardiging van twee leden uit elke raad van advies kunnen ouders van leerlingen, die onderwijs volgen op een OMO-school, lid worden van de vereniging. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gevraagd.

In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. 

In 2015 is de vergadering op donderdagavond 18 juni.
Locatie: Cobbenhagenmavo
Jac. Van Vollenhovenstraat 260
5012 AD Tilburg

Leden van de vereniging worden hiervoor persoonlijk uitgenodigd. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Graag aanwezigheid doorgeven per mail: alv@omo.nl.

Downloads

  Vereniging Nieuwe Stijl; toelichting op de statuten.pdf (97 KB)