Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 23 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Zowel deelname aan vervolgonderwijs als het uitoefenen van een beroep vindt in toenemende mate plaats binnen de context van een kosmopolitische samenleving. De scholen binnen de vereniging bereiden leerlingen daar op voor.

Passend onderwijs

De scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is.

Demografische ontwikkelingen en onderwijsaanbod op fietsafstand

In 2013 is een intern onderzoek verricht naar de demografische ontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant. Voor elke school zijn leerlingramingen gemaakt voor de periode tot en met 2025.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname - 's-Hertogenbosch

In 2013 hebben het Hervion College en het Duhamel College de krachten gebundeld en zijn samen gegaan in de Bossche Vakschool. In 2014 zijn beide scholen in één gebouw gaan samenwerken.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname - Eindhoven

Om het onderwijsaanbod in de toekomst te garanderen in het noordelijke gedeelte van Eindhoven is besloten het Lyceum Bisschop Bekkers samen te laten gaan met het Christiaan Huygens College.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname - Helmond

Het Vakcollege Helmond, onderdeel van Scholengroep Helmond, werkt momenteel samen met Praktijkschool Helmond.

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle scholen onderhouden samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Econasium

Op initiatief van het Odulphuslyceum hebben de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2013 het initiatief genomen om een programma op te zetten voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen: het ‘Econasium’.

Onderzoek Koers 2016

In 2011 is de vereniging een samenwerking aangegaan met LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum, inmiddels Welten-Instituut). Deze samenwerking behelst een onderzoek naar de effecten van Koers 2016, het strategisch beleidsplan van de vereniging.

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016. Het verder ontwikkelen van professionaliteit van docenten staat centraal: langs de formele weg door opleidingen en trainingen, maar juist ook via informeel leren.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)