Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Het stimuleren van leerlingen door OMO-prijzen

Ieder jaar reikt een jury prijzen uit om talentvolle leerlingen te stimuleren. Elke school kan voor iedere categorie een werkstuk inzenden. De leerlingen met het beste werkstuk ontvangen een prijs in de vorm van een geldbedrag.

Profielwerkstukprijs voor havo- en vwo-leerlingen

In 2014 is er een groot aantal profielwerkstukken ingezonden en beoordeeld. De uitreiking van de profielwerkstukprijzen was wederom een succes.

Het profielwerkstuk is een werkstuk van eindexamenkandidaten havo of vwo waarin zij verworven kennis, inzicht en vaardigheden van tenminste één vak binnen hun profiel op een hoog niveau toepassen. Daarnaast laat het profielwerkstuk samenhang en integratie van leerstofonderdelen binnen een profiel zien. Iris Begers en Anouk van Stratum van het Varendonck College wonnen in 2014 de profielwerkstukprijs voor de havo met hun werkstuk ‘De invloed van kleuren’. De vwo-prijs ging dit jaar naar Kevin Choi, nu leerling van Pleinschool Helder en voorheen van het Antoon Schellenscollege, voor zijn werkstuk met als titel ‘HiSPARC: Kosmische straling’.

Sectorwerkstukprijs en “Trots op…!” voor vmbo en praktijkonderwijs

Het sectorwerkstuk is een vakoverstijgend en binnen de sector passend onderdeel van het schoolexamen, waarbij zowel het eindproduct als het proces onderwerp van beoordeling zijn. Hieraan is sinds 2013 een prijs toegevoegd voor leerlingen van vmbo-b/k en het praktijkonderwijs: “Trots op…!”. Belangrijk uitgangspunt voor deze prijs is de ontwikkeling die de leerling(en) heeft (hebben) doorgemaakt.

In 2014 was het aantal inzendingen voor beide prijzen te laag om een winnaar te kunnen kiezen. De genomineerde leerlingen ontvingen ter compensatie een geldbedrag en een dagje uit. In 2015 krijgt de prijs voor het meest bijzondere werkstuk uit de opleidingen praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k een nieuw jasje én een nieuwe naam: OMO-praktijkwerkstukprijs. De jury reikt deze prijs voortaan uit in april. In de nieuwe opzet vallen er geen drie maar vijf werkstukken in de prijzen. Zo zetten we nog meer leerlingen met hun bijzondere prestatie in het zonnetje.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)