Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 27 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

Er is veel bereikt: goede onderwijsresultaten, constante aandacht voor de mens en voor de kwaliteit van het onderwijs, grote stappen in de bevordering van de professionalisering van medewerkers en een gezonde financiële situatie.

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling. Voor goed onderwijs is de docent niet de enige, maar wel de meest bepalende (f)actor.

Goed onderwijs bieden

Samen zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen. Goed onderwijs staat centraal bij de voorbereiding op een vervolgopleiding en een plaats in de maatschappij.

Identiteit

In het basisdocument, ‘Zingeving en goed onderwijs’, wordt de discussie over identiteit van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs en de school te onderzoeken, te borgen en te verbeteren.

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle scholen onderhouden samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

ProMotion - ruimte voor loopbaanontwikkeling

ProMotion is het interne Loopbaancentrum voor alle medewerkers van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Onderzoek Koers 2016

In 2011 is de vereniging een samenwerking aangegaan met LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum, inmiddels Welten-Instituut). Deze samenwerking behelst een onderzoek naar de effecten van Koers 2016, het strategisch beleidsplan van de vereniging.

Professionalisering schoolleiding

Vanuit de afspraak in het sectorakkoord VO 2014-2017 is een beroepsstandaard voor schoolleiders ontwikkeld. Vanaf 1 januari 2016 wordt van schoolleiders verwacht dat zij hun bekwaamheid en bekwaamheidsonderhoud vastleggen in het schoolleidersregister VO.

Professionele ruimte en registratie

Er is een wet in voorbereiding die regelt dat in 2017 de registratie en nascholing van leraren in de wet is verankerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)