Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 4. Organisatie Ons Middelbaar Onderwijs

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs zijn in algemene dienst. Op 31 december 2014 waren zij verbonden aan de volgende scholen (indien een wisseling heeft plaatsgevonden is tussen haakjes de schoolleider per 1 januari 2014 genoemd):

 • 2College de heer Ad Poulisse
 • Baanderheren College de heer Leon Spaan
 • De Nieuwste School mevrouw Maria Michels
 • Duhamel College de heer Edward de Gier
 • Eckartcollege de heer Jean Wiertz
 • Elzendaalcollege de heer Jacques Marsmans
 • Fioretti College de heer Ad Machielse
 • Gymnasium Beekvliet mevrouw Carla Faassen
 • Hervion College de heer Edward de Gier
 • Instelling VO Deurne mevrouw Monique van Roosmalen
 • Jacob-Roelandslyceum de heer Leon Spaan
 • Jeroen Bosch College mevrouw Lian Derks
 • Kwadrant SG de heer Titus Frankemölle
 • Maaslandcollege de heer Jacq. van Meegen
 • Maurick College de heer Huub van der Linden
 • Merletcollege de heer Paul Metzemaekers
 • Mill-Hillcollege mevrouw Carin Zandbergen
 • Munnikenheide College mevrouw Carina Reuvers
 • OMO SG Bergen op Zoom de heer Marcel van Loo
 • OMO SG De Langstraat de heer Jan van Pelt
 • OMO SG Helmond de heer Hans Schapenk
 • OMO SG Tongerlo mevrouw Marijke Broodbakker
 • Rodenborch-College mevrouw Marjo van IJzendoorn
 • Roncalli Scholengroep de heer Ludo Heesters
 • Rythovius College de heer Frans Claassens
 • SG Het Plein mevrouw Corinne Sebregts
 • SG Were Di de heer Kees Streng
 • Sint-Janslyceum de heer Roel Scheepens
 • Sint-Odulphuslyceum mevrouw Delianne Hoekstra
 • Sondervick College de heer Nol van Beurden
 • Theresialyceum de heer Tomas Oudejans
 • Van Maerlantlyceum mevrouw Liz Chermin
 • Varendonck College mevrouw Irma van Nieuwenhuijsen
 • Zwijsen College Veghel mevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2014 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2014 wordt verwezen naar het 'Verslag raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2014 wordt verwezen naar het ‘Verslag Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'. 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt aan de raad van toezicht verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • de heer Eugène Bernard, voorzitter
 • de heer Pieter Hendrikse, lid.

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van Ons Middelbaar Onderwijs. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Walter Weterings. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO bureau in 2014 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

Klachtencommissie

De vereniging heeft een klachtencommissie ingesteld voor de klachtenregeling en de regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. De samenstelling van de Klachtencommissie is gerelateerd aan de aard van haar werkzaamheden: zij bestaat uit twee voormalige schoolleiders, een arts, een psycholoog en vier juristen, onder wie de voorzitter en de vicevoorzitter.

De samenstelling van de Klachtencommissie in 2014:

 • Mevrouw A.M.C.E. van Drunen-Brandts (lid)
 • De heer F.M.M. van Dijck (lid)
 • De heer A.M. van Kalmthout (voorzitter)
 • Mevrouw T.J.A.G.M. Raedts-Thomassen (lid)
 • De heer S. Sonke (lid)
 • De heer A.C.M. Steenbergen (lid)
 • De heer A.J. van Velzen (lid)
 • De heer P.J.J. Zoontjes (plaatsvervangend voorzitter)

Vertrouwenspersoon is de heer Piet de Kroon.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)