Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 8. Resultaten OMO-Veiligheidsmonitor 2014

In 2014 is onder 22.085 leerlingen en 4.041 medewerkers de OMO-veiligheidsmonitor afgenomen. De resultaten van het onderzoek zijn per school en voor de gehele vereniging vergeleken met de resultaten van 2008.

Veiligheidsbeleving

Uit de meting van 2014 bleek dat de veiligheidsbeleving van leerlingen en medewerkers is toegenomen. Het percentage leerlingen dat zich meestal of altijd veilig voelt op of rondom school is ten opzichte van 2008 gestegen met 3%. Voor medewerkers is dit percentage met 1% toegenomen.

Slachtofferschap medewerkers

De OMO-veiligheidsmonitor meet naast de mate waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen ook de mate waarin zij slachtoffer zijn geweest van incidenten. De slachtofferpercentages van medewerkers zijn voor alle categorieën afgenomen ten opzichte van 2008. Ook beoordelen medewerkers de kwaliteit van de relatie met hun collega’s positiever dan in 2008. Als medewerkers in situaties terecht komen waarin leerlingen, ouders of collega´s zich agressief gedragen, wordt er bijna altijd ingegrepen en voelen medewerkers zich gesteund door collega’s (93% in 2014) en door de schoolleiding (90% in 2014).

Slachtofferschap leerlingen

Ook onder leerlingen is het slachtofferschap afgenomen. Het percentage leerlingen dat slachtoffer werd van seksuele grapjes of gebaren nam toe. Voor alle andere categorieën nam het slachtofferschap af. Hoewel het slachtofferpercentage voor verbaal pesten is gedaald, geven leerlingen aan dat dit veel indruk op hen maakt. Ongeveer een derde van de slachtoffers heeft er langere tijd last van. In de veiligheidsplannen nemen de scholen het voorkomen van pestgedrag nadrukkelijk op.

Het schoolklimaat ontwikkelt zich positief. De kwaliteit van relaties tussen leraren en leerlingen en tussen leerlingen onderling werd bij deze meting hoger beoordeeld dan in 2008. Ook op samenwerken in de klas scoorden de OMO-scholen samen hoger dan gemiddeld.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)