Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 2. Bezoldiging van bestuurders / toezichthouders (model H)

Met ingang van 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht geworden. Functionarissen mogen dan niet meer verdienen dan 130 procent van een ministersalaris. Voor bestuurders in het voortgezet onderwijs geldt voor 2014 een maximum van 184.448 euro. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 13.834 euro; voor leden op 9.222 euro.

In onderstaande tabel is de bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs opgenomen.

Vermelding topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 1          
                    
         Omvang   Belastbare  Voorzieningen Uitkeringen wegens Motivatie
Functie   Naam Ingangsdatum
dienstverband
 Einddatum
dienstverband
 dienst-
verband
in FTE
 Beloning onkosten-
vergoeding
 beloning
op termijn
 beëindiging van het
dienstverband
 overschrijding van
de norm
                    
Bestuurders met dienstbetrekking              
                    
Voorzitter  Eugène Bernard 15-1-2009   1,0 156.960 n.v.t. 27.431 n.v.t. n.v.t.
Lid  Pieter Hendrikse 1-1-2001 11-4-2015 1,0*148.446 n.v.t. 21.519 n.v.t. n.v.t.
                    
* Inclusief een jubileumgratificatie, ad € 10.623, in verband met 40 jaar dienstverband        
Vermelding toezichthouders              
                    
Functie   Naam Ingangsdatum
functiever-
vulling
 Einde
functiever-
vulling
     Belastbare  Voorzieningen Uitkeringen wegens Motivatie
           Beloning onkosten-
vergoeding
 beloning
op termijn
 beëindiging van het
dienstverband
 overschrijding van
de norm
                    
Voorzitter  Pieter van Geel 30-1-2011    **8.536 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Bob van Geffen 1-7-2012     5.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Elise Lemkes-Straver 1-1-2013 1-9-2014   3.333 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Hans Huijbers  31-1-2008 31-1-2014   417 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Frank Verhoeven 1-2-2014     4.583 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Jan Bouwens 31-1-2010    **2.686 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Nicole van der Wolk 31-1-2011     6.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Wim de Kok 31-1-2010     6.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Marijke Kral 31-1-2013     5.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Lid  Barbara Snijder 1-9-2013     6.500 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
                    
** Exclusief btw.               
Sommige raadsleden - afhankelijk van hun situatie - komen niet in aanmerking voor een 'ontheffing administratieve verplichtingen omzetbelasting'.

Er zijn geen personen van wie de bezoldiging de van toepassing zijnde norm van 2014 te boven gaat.

2015

Vanaf 2015 mag het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal nog 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2015 neer op 178.000 euro, inclusief onkosten en pensioenbijdrage. Voor voorzitters van raden van toezicht ligt het maximum op 26.700 euro; voor leden op 17.800 euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)