Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreidt over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie gewerkt wordt; volgens het principe van “alles decentraal, tenzij”.

Risico’s en onzekerheden - Korte termijn handelen overheid

Als gevolg van het korte termijn handelen van de overheid op basis van incidenten loopt de organisatie het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast.

Risico’s en onzekerheden - Lumpsum opbrengsten

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april 2014 een (principe-)sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. De afspraken uit het sectorakkoord hebben ook financiële gevolgen.

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

In het onlangs afgesloten cao-akkoord is een loonverhoging van 1,2% overeengekomen. In het Nationaal Onderwijsakkoord is verder afgesproken dat de nullijn in 2015 wordt losgelaten. Volgens de VO-raad is de structurele loonsverhoging 1,5%.

Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die reeds grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingaantallen, de exploitatie onder druk zet.

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Als gevolg van de wet Passend Onderwijs wijzigen enkele geldstromen. Dit wordt hieronder toegelicht.

Risico’s en onzekerheden - Weerstandsvermogen

Alle afzonderlijke OMO scholen beschikken over een eigen financiële administratie en een reservepositie. De reserves van alle scholen gezamenlijk maken het merendeel uit van het eigen vermogen van de gehele OMO organisatie.

Risico’s en onzekerheden - Doordecentralisatie

In de voortgezet onderwijs sector ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van nieuwbouw sinds de decentralisatie in 1996 bij gemeenten. Als het gaat om verbouw en groot onderhoud is het schoolbestuur verantwoordelijk.

Risico’s en onzekerheden - Financiering / liquiditeit

Tot op heden zijn alle bouwprojecten binnen de doordecentralisatiegemeenten gefinancierd met eigen middelen dan wel met kortlopende externe financiering (via schatkistbankieren).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)