Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 13 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Beleidsvoornemens en accenten 2015-2018

Kijkend naar de toekomst is het uitgangspunt voor de vereniging de combinatie van traditie en innovatie. Sinds haar ontstaan in 1916 is de inzet op beide uitgangspunten succesvol gebleken.

Ontwikkeling kengetallen

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de financiële situatie van de organisatie op dit moment en tot en met 2018. Als referentiekader zijn de meest recente interne en externe criteria gebruikt.

Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem

De Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit verschillende scholen verspreidt over de provincie Noord-Brabant. Belangrijk uitgangspunt is de manier waarop binnen de organisatie gewerkt wordt; volgens het principe van “alles decentraal, tenzij”.

Risico’s en onzekerheden - Korte termijn handelen overheid

Als gevolg van het korte termijn handelen van de overheid op basis van incidenten loopt de organisatie het risico dat wet- en regelgeving worden aangepast.

Risico’s en onzekerheden - Lumpsum opbrengsten

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april 2014 een (principe-)sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. De afspraken uit het sectorakkoord hebben ook financiële gevolgen.

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

In het onlangs afgesloten cao-akkoord is een loonverhoging van 1,2% overeengekomen. In het Nationaal Onderwijsakkoord is verder afgesproken dat de nullijn in 2015 wordt losgelaten. Volgens de VO-raad is de structurele loonsverhoging 1,5%.

Risico’s en onzekerheden - Taakstellingen

In de verschillende begrotingen is aangegeven dat enerzijds het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die reeds grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en anderzijds de ontwikkeling van leerlingaantallen, de exploitatie onder druk zet.

Risico’s en onzekerheden - Passend onderwijs

Als gevolg van de wet Passend Onderwijs wijzigen enkele geldstromen. Dit wordt hieronder toegelicht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)