Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Pilot ‘Netwerkleren erkend!’

Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registerleraar is in 2012 opgezet door de Onderwijscoöperatie. Doelstelling is dat het register bijdraagt aan de ontwikkeling van een professionele cultuur van permanente bekwaamheidsontwikkeling. Als onderdeel van de implementatie van Registerleraar worden in de onderwijssectoren pilotprojecten uitgevoerd. Met deze pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met het gebruik van de registersystematiek door leraren en instellingen en wordt duidelijk hoe de registersystematiek betekenisvol kan zijn voor het personeelsbeleid van de instellingen.

Ook vormen van informeel leren, met collega's binnen en buiten de school, kunnen als valide aanbod erkend worden en bijdragen aan de herregistratie. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft in de pilot ‘Netwerkleren erkend!’ uitgezocht op welke wijze deelname aan kennisnetwerken als gevalideerd nascholingsaanbod in het register kan worden ingebracht. Een drietal kennisnetwerken heeft deelgenomen aan deze pilot. Gestart is met een beschrijving per netwerk in termen van doelstelling, doelgroep, organisatie werkafspraken, activiteiten en programma. Deze beschrijving is de basis geweest voor de aanmelding bij Registerleraar conform de procedure voor aanbieders van professionaliseringsactiviteiten.

Dit heeft er toe geleid dat deelname aan het kennisnetwerk Identiteit/levensbeschouwing gevalideerd is als professionaliseringsactiviteit. Voor de leden van dat netwerk worden inspanningen nu dus officieel erkend als onderdeel van hun persoonlijke ontwikkeling. Het validatieproces voor de netwerken ICT & onderwijs en wiskunde zijn nog niet afgerond. Ter afsluiting van de pilot zijn er handreikingen geformuleerd voor Registerleraar om het register en het validatieproces meer geschikt te maken voor validatie van kennisnetwerken. Tevens zijn er ‘lessons learned’ opgesteld die gedeeld zijn met andere kennisnetwerken en worden meegenomen in een traject ter begeleiding van aanvoerders van docentnetwerken vanaf eind 2014.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)