Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Actualisering gesprekscyclus

De focus op de kwaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016. De docent beïnvloedt immers voor een groot gedeelte de individuele leerprestaties. Gedeelde beroepswaarden voor alle medewerkers vormen het fundament voor het koersdocument. De gesprekscyclus dient ondersteunend te zijn aan deze uitgangspunten. Besloten is de gesprekscyclus te actualiseren en de volgende gespreksonderwerpen op te nemen:

  • Professionaliteit: hieronder vallen de beroepswaarden, disposities, professionalisering en het gebruik maken van de professionele ruimte. Ook kennisdeling en deelname aan kennisnetwerken maken hier onderdeel van uit.
  • Realisatie: bijdrage van de werknemer aan de visie, missie en doelstellingen van de school.

Eind 2013 zijn de nieuwe regelingen vastgesteld. In 2014 zijn de regelingen op een aantal punten verder uitgewerkt en is de implementatie voorbereid. Een projectgroep, bestaande uit diverse vertegenwoordigers vanuit de scholen en het OMO-bureau, is aan de slag gegaan met acties die bijdragen aan een goede implementatie van de nieuwe regelingen. Het huidige zelfevaluatie-instrument voor docenten is geëvalueerd, er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop de verkregen informatie gebruikt wordt door werkgever en werknemer, en de best practices uit het werktevredenheidsonderzoek m.b.t. de gesprekscyclus zijn in kaart gebracht. Ook is een voorstel gedaan m.b.t. vereenvoudiging van de uitvoering van de regeling gesprekscyclus. De regelingen gaan in op 1 januari 2015.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)