Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderzoek Koers 2016

In 2011 is de vereniging een samenwerking aangegaan met LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum, inmiddels Welten-Instituut). Deze samenwerking behelst een onderzoek naar de effecten van Koers 2016, het strategisch beleidsplan van de vereniging. Specifiek richt het onderzoek zich op een viertal elementen uit Koers 2016, te weten:

  • motivatie-aspecten van het docentschap in relatie tot het invoeren van beroepswaarden;
  • de benutting van de professionele ruimte door docenten;
  • de academisering van docenten;
  • de effectiviteit van professionele netwerken.

Na een nulmeting in 2011 en verdiepend onderzoek in 2012 en 2013 is dit jaar met het Welten-Instituut verkend op welke wijze vervolgonderzoek plaats zal vinden. Geconcludeerd is dat het nog niet het juiste moment is voor een integrale herhaling van de meting uit 2011. De vier genoemde elementen zijn inmiddels op beleidsniveau onderdeel van de cao, regelingen en schoolplannen maar implementatie, en vooral de doorwerking, hiervan kost tijd. In 2015 zal aanvullend en verdiepend onderzoek plaatsvinden naar deelname aan kennisnetwerken door docenten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)