Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 4 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Onderwijstechnologie in het leermiddelenbeleid

In de schooljaren 2009-2010, 2010-2011 en 2011-2012 hebben Europese aanbestedingen plaatsgevonden om te komen tot collectieve contracten voor leermiddelen voor alle OMO-scholen.

Onderwijsinnovatie op basis van praktijkrelevant onderzoek

Schoolgebonden onderzoek kan worden gezien als een professionaliseringsstrategie voor docenten. Vanuit vraagstellingen over de praktijk van het eigen lesgeven, ontwikkelt de docent een andere kijk op zijn dagelijkse routine.

Educatief Partnerschap met het vervolgonderwijs

Alle scholen onderhouden samenwerkingsverbanden met het vervolgonderwijs. Er wordt in het vmbo ingezet op samenwerking met het mbo voor het creëren van doorlopende leerlijnen.

Econasium

Op initiatief van het Odulphuslyceum hebben de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg University en de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs in 2013 het initiatief genomen om een programma op te zetten voor vwo-leerlingen met wiskundig inzicht en interesse in economische onderwerpen: het ‘Econasium’.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)