Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is. De wijze waarop de ondersteuning voor leerlingen is geregeld, is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan bestaat uit de ondersteuningsprofielen van de verschillende scholen binnen het samenwerkingsverband. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste bieden. In het voorjaar van 2014 zijn de ondersteuningsprofielen en -plannen vastgesteld.

Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs daadwerkelijk in werking getreden. Scholen hebben vanaf deze datum een zorgplicht. Hiermee zijn zij ervoor verantwoordelijk iedere aangemelde leerling een passende onderwijsplek op de eigen of een andere school te bieden. Samenwerkingsverband Helmond-Peelland is in 2013 al gestart met passend onderwijs en loopt daarmee een jaar voor. Dit samenwerkingsverband neemt deel aan een pilot van het ministerie van OCW.

De OMO-scholen zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 10). Rectoren uit deze tien samenwerkingsverbanden komen eens per kwartaal bijeen voor een afstemmingsoverleg met de raad van bestuur. Zij brengen gevolgen van de nieuwe wetgeving op onderwijskundig, juridisch en administratief vlak gezamenlijk in beeld en delen verschillende beleidsthema’s.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)