Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Veiligheid op scholen

Het opstellen van een veiligheidsplan voor een school in het voortgezet onderwijs is een wettelijke verplichting. De OMO-veiligheidsmonitor ondersteunt bij het meten van de mate waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school. Met de monitor wordt per locatie de sociale veiligheid gemeten. Het instrument bestaat uit een vragenlijst voor personeel, leerlingen en de veiligheidscoördinator. De OMO-veiligheidsmonitor is een op maat gemaakt instrument voor alle OMO-scholen dat al een aantal jaren in gebruik is.

Na het doorvoeren van enkele aanpassingen is in het voorjaar van 2014 is de veiligheidsmonitor bij alle OMO-scholen opnieuw toegepast. De resultaten zijn per locatie in kaart gebracht en resulteren op schoolniveau in een plan van aanpak om de sociale veiligheid te optimaliseren. Het aantal gemelde incidenten in 2014 is afgenomen ten opzichte van de nulmeting in 2008. Zowel leerlingen als medewerkers voelen zich veiliger op en rondom de scholen. Het verbaal pesten van leerlingen en medewerkers komt nog altijd relatief veel voor. Hoewel het slachtofferpercentage is gedaald, heeft deze vorm van pesten een grote impact op leerlingen en medewerkers. Dit blijft een belangrijk punt van aandacht bij het verder optimaliseren van de veiligheid op en rondom de scholen.

Ook aan de fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers besteden alle OMO-scholen voortdurend aandacht. Het beschikken over een actuele en getoetste RI&E helpt daarbij en is dan ook een permanente opdracht. In 2014 is onder 22.085 leerlingen en 4.041 medewerkers de OMO-veiligheidsmonitor toegepast. De resultaten van het onderzoek zijn per school en voor de gehele vereniging vergeleken met de resultaten van 2008. Zie daarvoor bijlage 8.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)