Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 22 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Onderwijs in kerncijfers

Slaagpercentages OMO scholen in 2014.

Lesuitval

Scholen beslissen zelf hoe zij de onderwijstijd invullen. Voor de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 is in het Sectorakkoord VO de norm van 1.000 klokuren per leerjaar afgesproken.

Voortijdig schoolverlaten (VSV)

Nederland richt zich met het convenant ‘Aanval op Schooluitval 2008-2012’ op het voorkomen van schooluitval. Het kabinet Rutte II heeft zich ten doel gesteld het maximaal aantal nieuwe VSV’ers terug te brengen tot 25.000 in 2016.

Goed onderwijs bieden

Samen zorgdragen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de belangrijkste taak van de vereniging en de scholen. Goed onderwijs staat centraal bij de voorbereiding op een vervolgopleiding en een plaats in de maatschappij.

Veiligheid op scholen

Het opstellen van een veiligheidsplan voor een school in het voortgezet onderwijs is een wettelijke verplichting. De OMO-veiligheidsmonitor ondersteunt bij het meten van de mate waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school.

Het stimuleren van leerlingen door OMO-prijzen

Ieder jaar reikt een jury prijzen uit om talentvolle leerlingen te stimuleren. Elke school kan voor iedere categorie een werkstuk inzenden. De leerlingen met het beste werkstuk ontvangen een prijs in de vorm van een geldbedrag.

Leerlingen voorbereiden op de kosmopolitische samenleving

Zowel deelname aan vervolgonderwijs als het uitoefenen van een beroep vindt in toenemende mate plaats binnen de context van een kosmopolitische samenleving. De scholen binnen de vereniging bereiden leerlingen daar op voor.

Passend onderwijs

De scholen binnen een samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een aansluitend onderwijsaanbod waarbinnen voor ieder kind een passende plek is.

Vernieuwing vmbo-structuur

De beroepsgerichte programma’s van de vmbo-sectoren techniek, economie en zorg & welzijn worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd. Het ministerie van OCW brengt de ongeveer 30 beroepsgerichte examenprogramma’s terug tot een beperkt aantal profielen.

Identiteit

In het basisdocument, ‘Zingeving en goed onderwijs’, wordt de discussie over identiteit van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)