Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Code Goed Onderwijsbestuur

Sinds 2008 kent de VO sector een Code voor Goed Onderwijsbestuur. In 2011 is deze opgevolgd door een herziene versie. In de code staan afspraken op het gebied van de scheiding tussen bestuur en toezicht, horizontale verantwoording (naar ouders, leerlingen, medewerkers, scholen etc.), integriteit en sturing en (risico)beheersing. De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs past de code volledig toe.

In 2013 kreeg de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO de opdracht om de naleving van de code te monitoren en concrete voorstellen te doen voor bijstelling van de code. De commissie heeft in september 2014 haar eindrapport gepresenteerd: De letter en de geest; Adviezen voor versterking van de bestuurskracht in het voortgezet onderwijs. Hierin wordt ingegaan op de mate van naleving van de code en worden daarnaast dertig aanbevelingen gedaan, gericht aan de besturen, de organen voor intern toezicht, de VO-raad en de VTOI.

Argumenten waarom het noodzakelijk is dat de code verder zou moeten worden aangepast / aangescherpt worden in het rapport niet gegeven. Hoewel het goed is om bewust te zijn van de werking van de governance binnen de organisatie moet, in het licht van de beperkte hoeveelheid incidenten, gewaakt worden dat het thema binnen de VO sector niet disproportioneel veel aandacht krijgt.

Als desalniettemin ingezoomd wordt op de aanbevelingen die de commissie heeft gedaan en de relatie wordt gelegd met de OMO organisatie kan geconcludeerd worden dat OMO reeds geheel of nagenoeg geheel invulling heeft gegeven aan alle aanbevelingen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)