Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 9 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2014

In onderstaande tabel is de opbouw van het resultaat per entiteit weergegeven, waarna het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote exploitatieresultaat in hoofdlijnen wordt verklaard.

Scholen

Het resultaat van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2014 2,1 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 1,8 miljoen euro positief af van de begroting.

Verenigingstaken

Het exploitatieresultaat 2014 van de verenigingsactiviteiten is 1,5 miljoen euro lager dan begroot.

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2014 bedraagt 0,3 miljoen euro.

Bureau OMO

Het bureau OMO heeft over 2014 een positief resultaat gerealiseerd van 0,4 miljoen euro. Een verschil van 0,3 miljoen euro positief ten opzichte van de begroting.

Gelieerde stichtingen

Het exploitatieresultaat van de gelieerde stichtingen ten bedrage van 0,2 miljoen euro positief wordt met name veroorzaakt door...

Doordecentralisatiebedrijven

Voor de doordecentralisatiebedrijven is het begrote resultaat gelijkgesteld aan het gerealiseerde resultaat, omdat er geen begrotingscijfers van de doordecentralisatie bedrijven voorhanden zijn.

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2014.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)