Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 42 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Leasecontract bedrijfsauto’s

Het leasecontract bedrijfsauto’s bij MKB Lease in Oosterhout betreft 33 leaseauto’s. Binnen de arbeidsvoorwaarden hebben schoolleiders en leden van de raad van bestuur de mogelijkheid om een leaseauto te rijden.

Activiteiten OMO-fonds

Het OMO-fonds is een privaat fonds, volledig gefinancierd door personeelsleden, en leent in bepaalde situaties geld uit aan personeel dat is aangesloten bij het fonds. Het gaat in 2014 om tien leningen met een totale waarde van 59.000 euro.

Interne beheersing en toezicht

In 2014 zijn onderdelen van de administratieve organisatie en de maatregelen van interne controle, die daarin verweven zijn, beoordeeld. Het algemene beeld over de onderzochte processen en producten is positief.

Overhead

Overheadpersoneel is noodzakelijk in iedere organisatie. Er bestaat echter geen blauwdruk van welke omvang de overhead moet hebben en hoe overheadfuncties zouden moeten zijn verdeeld.

Overhead toelichting

Circa 90% van de totale inkomsten van de vereniging bestaat uit lumpsum die van het ministerie van OCW wordt ontvangen.

Benchmarks - met collega schoolbesturen en binnen OMO

Aan het begin van 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voorgezet onderwijs een benchmark overhead uitgevoerd.

Huisvesting

In de dynamische omgeving van onze maatschappij in het algemeen en van onderwijs in het bijzonder, neemt vastgoed een bijzondere positie in. Gebouwen worden voor een langdurige periode neergezet en vormen daarmee ook direct kaders voor gebruik.

Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting (RKO)

De Richtlijnen Kwaliteitsnormen Onderwijshuisvesting, ofwel het RKO, zijn in 2003 vastgesteld en fungeren als basis voor alle te realiseren schoolgebouwen binnen OMO.

Duurzaamheid

De toepassingen van duurzaam bouwen zijn divers en de definitie van een duurzaam gebouw of het meest duurzame gebouw is niet eenduidig. Er zijn diverse tools en ontwerprichtlijnen die hierop ingaan.

Asbestsanering

Voor alle scholen geldt dat in 2013 het asbest in de categorie ‘meest urgent’ is verwijderd. Daarmee is weer een stap gezet in de bijdrage aan een goede en gezonde leef-, leer- en werkomgeving.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)