Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 42 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeelsinformatiesysteem

De overeenkomst met de firma Raet voor het personeels- en salarissysteem eindigde op 31 december 2014. Om die reden is eind 2013 op basis van wet- en regelgeving een Europese aanbestedingsprocedure gestart.

Digitalisering inkoopfacturen

In 2008 is een pilot gestart voor het scannen, herkennen, valideren en accorderen van alle inkoopfacturen (project: digitalisering inkoopfacturen) op het OMO bureau. In 2009 is deze pilot uitgebreid met de inkoopfacturen van vier schoollocaties.

OMO ICT-beleid

Het jaar 2014 stond in het teken van het uitwerken en opleveren van het OMO ICT-beleid 2014-2018.

ICT in het onderwijs

De vereniging maakt werk van de kennisdeling over het gebruik van ICT in de klas.

ICT in de bedrijfsvoering

Eind 2013 zijn 2College, De Nieuwste School, het Rodenborch-College en het OMO-bureau, gestart met het project Red Brick. Dit project omvat het gezamenlijk opzetten en beheren van de ICT-infrastructuur in een extern datacenter.

Managementinformatie

In Koers 2016 wordt expliciet gesproken over het beschikken over juiste, tijdige en volledige managementinformatie. Binnen OMO wordt voortdurend gekeken waar verbeteringen op dit terrein gerealiseerd kunnen worden.

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 is het “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld. In dit document is bepaald dat tenminste jaarlijks wordt gerapporteerd over de uitvoering van het treasurybeleid binnen OMO. Dit is in januari 2015 gebeurd.

Ministerie van Financien – schatkistbankieren

In november 2011 is besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning.

Kredietfaciliteit BNG-Bank

Na intensief overleg is op 1 juli 2014 een kredietovereenkomst gesloten met de BNG bank, van maximaal 70,0 miljoen euro. Welk bedrag hiervan op welk moment daadwerkelijk zou worden opgenomen moest voor eind 2014 geformaliseerd zijn.

Rabobank - rekeningcourant

Alle school-bankrekeningen zijn ondergebracht bij Rabobank Tilburg. De afzonderlijke rekeningen worden daarbij dagelijks automatisch afgeroomd naar een hoofdrekening bij de Rabobank.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)