Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Theresialyceum - Frater van Gemertschool

www.theresialyceum.nl

 

rector: Tomas Oudejans

opleidingen: vwo, havo

locatie:

  • Theresialyceum, Tilburg
  • Frater van Gemertschool, Tilburg

Frater van Gemertschool

Het jaar 2014 is in vele opzichten succesvol geweest voor de locatie Frater van Gemert, nevenvestiging van het Theresialyceum. Een belangrijke stap in de positionering van de school is het opnemen van onderwijs aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS-VO leerlingen) in het Ondersteuningsplan 2014-2018 van het portfolio van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Tevens is een vermelding opgenomen in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen, waarin de nevenvestiging als ‘tussenvoorziening’ tussen het regulier- en speciaal onderwijs wordt genoemd. Ook de bijbehorende werkwijze voor aanmelding via de TAC (Toelatings- en Advies Commissie) is opgenomen. Daarmee is het onderwijs voor deze doelgroep op toekomstbestendige wijze geregeld.

De opbrengsten van de havo-opleiding, gebaseerd op resultaten van de jaren 2011 t/m 2013, zijn op alle onderdelen voldoende. De havisten van deze school scoren gemiddeld genomen structureel hoger op het Centraal Examen dan op het School Examen. De interne audit die is uitgevoerd voor de gehele school, waar de nevenvestiging onderdeel van uitmaakt, is met een ‘goed’ gewaardeerd op de onderdelen:

  • ondersteunend schoolklimaat die stimulerend en ambitieus is en gericht op brede vorming;
  • (vak)didactisch handelen van leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkeling;
  • de leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen leerlingen;
  • de leraren benutten de professionele ruimte voor goed onderwijs.

Aandachtspunten voor 2015 zijn de opbrengsten op het gebied van de (examen-)cijfers van de leerlingen en het ontwikkelen van sociale competenties (o.a. maatschappelijke- en burgerschapscompetenties). Deze worden opgenomen in de kwaliteitscyclus van de school. Verder verdient de aansluiting van toetsing en afsluiting tussen onderbouw en bovenbouw aandacht. Ook zal de ‘docentscan’ ingevoerd worden als instrument waarmee leerlingen feedback kunnen geven aan docenten ten behoeve van kwaliteitsverbetering van het aangeboden onderwijs.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)