Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sondervick College

www.sondervick.nl

 

rector: Nol van Beurden

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locatie:

  • Veldhoven

Het Sondervick College groeide in 2014 verder door. De resultaten bleven goed over de hele linie. De ambities van de school rond techniek, bèta en internationalisering zijn onverminderd. De verankering daarvan in het contact met de regionale partners wordt steeds sterker. Vooral met de TU Eindhoven en ASML werd intensief samengewerkt. Ook met het primair onderwijs wordt samengewerkt rondom onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en tweetalig onderwijs. De school zet in op het handhaven van een breed ondersteuningsprofiel bij passend onderwijs en participeert actief in de voorbereiding daarvan op alle niveaus. Er wordt onderzocht of intensieve samenwerking met een school voor speciaal onderwijs op de campus mogelijk is.

Op het gebied van ICT in het onderwijs wordt een versnelling gerealiseerd. In 2014 is gestart met een pilot rond laptopklassen. De volgende stap is invoering van laptops in alle brugklassen per augustus 2015.

Internationalisering kreeg een nieuwe impuls door een reis naar Polen (met vmbo) en Oeganda en voorbereidingen voor uitwisselingen met Indonesië en India. Op China en de VS wordt georiënteerd. Azië en de VS zijn in beeld vanwege de techniek-bèta specialisatie.

Twee belangrijke thema’s zijn in onderzoek genomen: de invoering van een designklas in vmbo en een project om het onderwijs anders te organiseren, zodanig dat extra ondersteuning en verdieping kunnen plaatsvinden binnen de reguliere onderwijstijd.

Er werd gestart met een nieuwe academische opleidingsschool in de regio ZO; het Sondervick College neemt daaraan deel.

De dynamiek in de teams zet door. Een veelheid aan initiatieven komt los, variërend van modellen voor het meten en verbeteren van leerprocessen tot uitwisseling van good practices en wederzijds lesbezoek. De school werkt mee aan ‘School aan Zet’ en maakt voor de ontwikkeling van het management onder meer gebruik van het competentieprofiel schoolleiders. De school neemt deel aan een pilot rond collegiale visitatie. Er werd in 2014 een tweede stap gezet in het beter begeleiden van nieuwe docenten. Een modernisering van de gesprekscylcus (met personeel) werd besproken met de MR.

Op het gebied van de communicatie werd een traject ingezet met een extern adviesbureau om de verschillende opleidingen duidelijker te positioneren in Veldhoven en omgeving.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)