Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sint-Janslyceum

www.sjl.nl

 

rector: Roel Scheepens

opleidingen: vwo, havo, mavo

locatie:

  • ’s-Hertogenbosch

Het Sint-Janslyceum bestaat bijna 100 jaar en heeft een zeer rijke traditie en een stevig fundament in de regio. De school bereidt de leerlingen voor op hun toekomst door hen een positieve en veilige leeromgeving te bieden. De school biedt jaarlijks plaats aan 400 nieuwe brugklassers. In 2014 waren er 408 aanmeldingen voor de brugklas die allen konden worden toegelaten. Doordat er uiteindelijk leerlingen overbleven die nog geen school hadden is het aantal plaatsen alsnog opgehoogd tot 425 (162 mavo/havo, 172 havo/vwo, 91 atheneum/gymnasium).

De examenresultaten in 2014 op mavo en vwo waren goed en op havo nog onder het landelijk gemiddelde maar wel weer in stijgende lijn. Financieel zijn de doelstellingen gehaald; het exploitatieresultaat over 2014 komt uit volgens de begroting. De ambitie van het Sint-Janslyceum is om in 2016 toe te treden tot de vereniging van begaafdheidsprofielscholen. Daartoe volgen docenten scholing en is op sommige jaarlagen gestart met speciale plus-lessen.

Nieuw beleid: om vanuit 3-havo / 3-vwo een profiel te mogen kiezen voor de vierde klas moet een leerling vanaf schooljaar 2014-2015 21 punten halen in drie aangewezen profielvakken. Lukt dit niet, maar is de leerling wel over, dan bepaalt uiteindelijk de vergadering welk profiel of welke profielen worden toegestaan. Docenten zijn gevraagd om leerlingen te helpen deze 21 punten te halen.

In 2014 waren er weer studiereizen naar tien bestemmingen, het Artistiek Festival en de musical A Christmas Carol, die in de media veel lof heeft geoogst. Ook de negende Dag van Respect in november 2014 was een hoogtepunt; die dag bracht meer dan 40 gastsprekers de school in.

In augustus 2014 is een nieuwe cateraar gestart met de afspraak om tenminste 75% gezonde producten aan te bieden. De omzet in de kantine is hierdoor merkbaar gestegen. De MR heeft ingestemd met het afschaffen van de nog bestaande rokersruimte voor het personeel vanaf mei 2015 en ook het schoolplein wordt vanaf mei 2015 rookvrij.

De school is sinds 2014 partner in de academische opleidingsschool Den Bosch (AOSDB).

In oktober 2014 trad de school officieel toe tot de groep van Econasium-scholen. Een eerste cohort van 17 leerlingen in 4-vwo is van start gegaan.

In november 2014 werd het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en de oplevering wordt in mei 2015 verwacht. Op dat moment zullen ook leerlingenkantine en de personeelsruimte zijn uitgebreid en opnieuw zijn ingericht.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)