Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Scholengroep Het Plein

www.sghetplein.nl

 

rector: Corinne Sebregts

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs

locaties:

  • Sint-Joriscollege, Eindhoven
  • Aloysius/De Roosten, Eindhoven
  • Antoon Schellenscollege, Eindhoven
  • Vakcollege, Eindhoven
  • Praktijkschool Eindhoven
  • Pleinschool Helder, Eindhoven

De vestigingen werken vanuit een gezamenlijke missie, maar profileren zich afzonderlijk van elkaar. Elke school heeft een eigen identiteit en is apart gehuisvest. Het onderwijs- en begeleidingsaanbod is dusdanig op elkaar afgestemd dat er nagenoeg een dekkend onderwijsaanbod ontstaat van praktijkonderwijs tot gymnasium. Scholengroep Het Plein geeft onderwijs aan ongeveer 2800 leerlingen.

In 2014 is met alle directieleden van Scholengroep Het Plein besproken welke vorm van besturing door de kerndirectie past bij de taken die de vestigingen moeten uitvoeren.

De gesprekken binnen de directie van Scholengroep Het Plein hebben geleid tot de formulering van een besturingsfilosofie waarbij de kerndirectie de schoolleiding van iedere vestiging coacht, ondersteunt en begeleidt. De kerndirectie is echter eindverantwoordelijk voor de vestigingen en spreekt daarom met iedere schoolleiding af welke resultaten per kalenderjaar bereikt moeten worden. Jaarlijks voert de kerndirectie met de directeur van een vestiging een managementgesprek over het al dan niet bereiken van de afgesproken resultaten.

Om de vestigingen te ondersteunen bij allerlei aspecten van de bedrijfsvoering van de vestiging heeft Scholengroep Het Plein stafdiensten, die worden aangestuurd door een hoofd van dienst. De directeur Beheer en Organisatie stuurt de stafdiensten via de hoofden van dienst aan. De rector werkt daarnaast met de directeuren van de vestigingen aan schooloverstijgende thema’s, zoals in-, door- en uitstroom, gesprekkencyclus, de academische opleidingsschool, arrangementen, PR en communicatie, deskundigheidsbevordering in het kader van passend onderwijs en onderwijskundig gebruik van ICT. De directeur Beheer en Organisatie werkt met een vestigingsdirecteur de formeel juridische kaders voor arrangementen uit.

De besturingsfilosofie van Scholengroep Het Plein betekent dat ook het Sint-Joriscollege een eigen directeur nodig heeft. In november 2014 is daarom Peter van den Eijnde benoemd als directeur van het Sint-Joriscollege.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)