Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Merletcollege, Grave

www.merletcollege.nl

 

rector: Paul Metzemaekers

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

  • Grave
  • Mill
  • Cuijk

Het Merletcollege wil voor zijn leerlingen een waardevolle en inspirerende school zijn. In de dagelijkse omgang met elkaar moet de school daarom voelen als een tweede huis. Veilig, warm, welkom, sfeervol en uitdagend zijn daarbij sleutelwoorden. Onderwijs betekent zowel leren met je ‘hoofd’ als met ‘hand en hart’. Het is een eigentijdse leer-en leefgemeenschap waarin veiligheid, betrokkenheid, zorg voor elkaar, optimisme en duidelijke eisen die eenieder aan zichzelf stelt, bepalend zijn voor de sfeer.

2014 was een goed jaar voor het Merletcollege. De vestiging Robijnlaan kreeg voor de basisberoepsgerichte leerweg het basisarrangement terug. De vestiging Mill behaalde wederom het predicaat ‘Excellente School’ voor haar beroepsgerichte opleidingen. De examenresultaten waren goed.

Om de kwaliteit van de lessen te optimaliseren werden docenten geschoold, is geparticipeerd in de pilot van de onderwijsinspectie om de procesmatige kant van het onderwijs te wegen en werden lessen bezocht en geëvalueerd, zowel door collega’s onderling als door de directie. In het kader van de functiemix werd een nieuwe sollicitatieronde voor LC- en LD-functies georganiseerd.

Ook in 2014 lag de focus op het bevorderen van samenhang en samenwerkingtussen de vier locaties van de scholengemeenschap. Er zijn veel slagen gemaakt, hetgeen resulteerde in diverse afspraken over onderwijsaanbod, aansluiting vmbo-havo en het benutten van de kansen die de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in de bovenbouw biedt. Tevens was er ruimte voor vestiging specifieke invulling: in Cuijk is de start gemaakt met 2 talig-vwo en in Grave en Cuijk is de nieuwe sector ’dienstverlening en commercie‘, in samenwerking met (zorg)instellingen uit de omgeving, goed neergezet.

Goede huisvesting is essentieel voor een goed leer- en werkklimaat. In Mill kreeg dit vorm door het revitaliseren van de theorielokalen en in Cuijk werd de start gemaakt met het ontwerpen van de nieuwe school met alle schoolsoorten onder één dak.

Vermeldenswaard op het gebied vaninternationalisering zijn de reizen naar India (vwo/havo Cuijk) en Thailand (Mill) en het akkoord dat de vestiging Grave kreeg van “Erasmus +” voor het 3-jarig Internationaliseringsproject ‘Au fil de nos cours d’eau’, dat zij samen met zes andere Europese scholen hebben ontwikkeld. Bijzonder opcultuurgebied waren de musical (Grave) en de tweede editie van de ‘cultuurdag’ (Cuijk vwo/havo).

2014 was het jaar waarin het twintigjarig bestaan van de scholengroep en het veertigjarig bestaan van de vestiging in Cuijk werden gevierd. Hetjubileumprogramma bevatte sportieve, creatieve en feestelijke activiteiten en een reünie. Ook was er een estafettemarathon, als een verbindingslint tussen alle vestigingen van het Merletcollege, en een mini-symposium voor het personeel met als thema ‘Onderwijs klaar voor de toekomst?’

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)