Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Maurick College

www.maurickcollege.nl

 

rector: Huub van der Linden

opleidingen: vwo, havo, vmbo

locatie:

  • Vught

Het Maurick College heeft zich in 2014 gericht op het beter inrichten van de kwaliteitszorgprocessen. Hierbij is met name ingezoomd op de kwaliteit van het onderwijsleerproces. Door kritisch te kijken naar het functioneren van docenten en de leerlingen meer vertrouwen te geven in de haalbaarheid van resultaten, zijn de SE- en CE-resultaten sterk verbeterd. Voor nagenoeg alle vakken liggen deze resultaten nu op of boven het landelijk gemiddelde. Dit alles heeft ertoe geleid dat de onderwijsinspectie aan de vwo-opleiding een basisarrangement heeft toegekend. Alle opleidingen van het Maurick College beschikken daarmee weer over het basisarrangement.

Het Maurick College streeft naar de borging van kwaliteit. Daarnaast is het de ambitie van de school praktijk en theorie sterker aan elkaar te verbinden via projectonderwijs. Leerlingen krijgen hierdoor meer zicht op de praktische toepasbaarheid van hetgeen zij op school leren. In juni 2016 zal op het Maurick College de internationale conferentie “Water is life” plaatsvinden, waaraan 30 scholen uit alle werelddelen deelnemen. In die week zal gesproken worden over het brede onderwerp water, van watermanagement tot het hebben van schoon drinkwater. Deze conferentie dient als vliegwiel binnen de school om het projectonderwijs verder te verbreden en uit te diepen.

Het daltononderwijs is gestoeld op drie kernwaarden: kiezen in verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Naast de vereiste resultaten die behaald moeten worden voor de diverse vakken, hecht het Maurick College belang aan de intensieve begeleiding van de leerling in zijn “mensvorming”. Een leerling moet met de juiste vaardigheden met succes het vervolgonderwijs kunnen doorlopen en zich op een goede wijze kunnen ontplooien in de maatschappij. Het begeleiden van leerlingen in het uitbouwen van die vaardigheden zal een nog nadrukkelijkere plaats in het onderwijsleerproces gaan innemen. Dit wordt onder meer gestimuleerd door het werken met een vaardighedenrapport naast het reguliere cijferrapport.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)