Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwadrant Scholengroep – Cambreur College

www.kwadrant-sgr.nl

 

rector: Titus Frankemölle

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

  • Hanze College, Oosterhout
  • Cambreur College, Dongen

Activerende didactiek, tweetalig onderwijs en de vernieuwing van de profielen van het vmbo zijn speerpunten van het Cambreur College. Ook taal- en rekenbeleid en verticale structurering krijgen alle aandacht binnen de school. Klassieke schoolborden en schoolkrijt zijn verdwenen en elk lokaal is voorzien van computers, beamer, digibord of touchscreen. De school biedt op succesvolle wijze internationale stage programma’s en excellentieprogramma’s aan, getuige het predicaat “Olympiadeschool”. De homogene opzet van het vmbo heeft geleid tot een goed op elkaar ingespeeld team dat is toegerust om leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben optimaal te begeleiden. Dit geeft leerlingen voldoende structuur. Op het gebied van kwaliteitszorg zijn klankbordgroepen en feedbackgesprekken in het leven geroepen. Daarnaast zijn enquêtes afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers, evenals docentenevaluaties door leerlingen. Ook worden functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd. Deze meetinstrumenten maken deel uit van de pdca-cyclus en leiden tot een optimale inrichting van de school in de breedste zin. Dankzij extra financiering door de overheid heeft het Cambreur College meerdere jonge docenten in dienst kunnen nemen. Hiermee is jeugdig elan toegevoegd aan het team. De financiën zijn op orde waardoor investeringen en personele bezetting minder onder druk komen te staan. Het leerlingenaantal is met 1380 leerlingen redelijk stabiel. De betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten wordt geïllustreerd door hun motto: “Het Cambreur College maken we samen en het resultaat is een school waar we trots op mogen zijn.”

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)