Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Jacob-Roelandslyceum

www.jrl.nl

 

rector: Leon Spaan

opleidingen: vwo, havo

locatie:

  • Boxtel

Het Jacob-Roelandslyceum heeft in 2014 verder invulling gegeven aan zowel de onderwijskundige profilering als het werken met ICT als hulpmiddel. Het Technasium, Engels plus en Cultuur bieden leerlingen keuzemogelijkheden die excellentie bevorderen. Daar is met ingang van 2014 het Econasium aan toegevoegd. Ook de docenten die binnen de profileringen opereren, zijn in de gelegenheid gesteld hun sterke kanten verder te ontwikkelen en vernieuwend onderwijs op te zetten.

In 2014 is daarnaast vervolg gegeven aan drie pilots die in schooljaar 2011-2012 zijn gestart. De pilots zijn erop gericht het onderwijs verder te personaliseren, zodat de motivatie van de leerlingen toeneemt en de leeropbrengsten beter worden.

  • In de eerste pilot werken leerlingen bij alle vakken met een laptop. Deze pilot is met ingang van 2014-2015 afgesloten. ICT als hulpmiddel is in de onderbouw volledig geïntegreerd en groeit de komende jaren verder de bovenbouw in.
  • In de tweede pilot krijgen leerlingen bij Nederlands les in groepen van wisselende grootte en samenstelling. Waar het kan, wordt les gegeven in grote groepen; intensieve begeleiding vindt plaats in kleine groepen. De docenten worden ingezet op hun sterke kanten. Deze pilot is met ingang van 2014-2015 uitgebreid naar andere vakken.
  • De derde pilot wordt uitgevoerd bij beeldende kunst. Onderwijsassistenten/instructeurs met specifieke vakkennis nemen op bepaalde momenten de les over. De onderwijsassistent en de docent-assistent ondersteunen de vakdocent, zodat deze zich kan concentreren op de kwaliteit van het beeldend proces.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)