Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

De Nieuwste School

www.denieuwsteschool.nl

 

directeur: Maria Michels 

opleidingen: vwo, havo, mavo

locatie:

  • Tilburg

De Nieuwste School (DNS) is een kleinschalige school voor mavo, havo en vwo. De school onderscheidt zich door de verwondering van de leerling als uitgangspunt te nemen. Experts stellen thema’s op, waarna de leerling zelf op zoek gaat naar de antwoorden onder intensieve begeleiding van de mentor en de expert volgens een beproefde onderzoeksmethode. Vervolgens delen de leerlingen hun opgedane kennis, inzichten en vaardigheden met elkaar en met hun docent. Deze werkwijze leidt tot een rijk en gevarieerd onderwijsklimaat dat leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan uitdaagt en motiveert. De leerling leert zo bovendien de verantwoordelijkheid voor de eigen leerweg te nemen.

De school kende in 2014 opnieuw een sterke groei in het leerlingenaantal. De onderwijskundige resultaten zijn voldoende tot goed. De tevredenheid onder de medewerkers, ouders en leerlingen is hoog; dat blijkt uit in 2014 uitgevoerde werktevredenheidsonderzoeken. Ook in financieel opzicht is de school zich sterk aan het verbeteren.

De beschouwing van de inspectie geeft een mooi algemeen beeld van de ontwikkeling van DNS. De inspectie beschrijft daarin: “De schoolleiding heeft de maatschappelijk gangbare kaders binnen het vernieuwende onderwijsconcept van DNS gebracht. Er werden opbrengstnormen gesteld, opbrengst gericht werken geïntroduceerd en kwaliteitszorginstrumenten in gebruik genomen zoals genormeerde toetsen en lesobservatie kijkwijzers”.

De belangrijkste ontwikkelingen in 2014 waren:

  • Huisvesting: met het betrekken van een oude villa en het aanpassen van het gebouw kunnen we tot 2020 op de huidige locatie verblijven. Daarna is nieuwbouw voorzien.
  • Reguleren van leerlingen: DNS heeft een selectieprocedure opgezet. Er zijn grenzen aan de groei van de school, zowel vanuit onderwijsconcept als huisvesting. DNS streeft naar een maximale grootte van 750-800 leerlingen.
  • Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van een Persoonlijke Leeromgeving. De school heeft een traject uitgezet samen met Kennisnet/Innofun, APS (OBIT) en Pleionscholen om personalisatie en differentiatie tot stand te brengen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)