Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bossche Vakschool

www.boschevakschool.nl

directeur: Edward de Gier

opleiding: vmbo

locatie:

  • ‘s-Hertogenbosch

De Bossche Vakschool is een vmbo-school met 700 leerlingen en richt zich op jongeren die - naast theorie - graag met praktijk bezig zijn: leren door doen. De school is in 2014 ontstaan toen het Hervion College en het Duhamel College in één gebouw zijn gaan samenwerken. In de onderbouw kunnen leerlingen zich breed oriënteren, in de bovenbouw is er volop te kiezen in de verschillende beroepsrichtingen. Leerlingen van De Bossche Vakschool kunnen zich oriënteren op leren en werken in de sectoren economie, techniek of zorg en welzijn. Alle drie de sectoren hebben mooie praktijkgerichte leeromgevingen.

Er is veel tijd gestoken in de verduidelijking van hoe de verschillende culturen met elkaar samenwerken. Daardoor konden de leerlingen eenduidig benaderd worden vanaf de start van de samenwerking. Er is een begin gemaakt met de vorming van de Bossche Vakschool-cultuur. Tijdens overlegmomenten is gebleken dat elke sector en elke medewerker dezelfde drive heeft als het om leerlingen en hun toekomst gaat, vanuit het gevoel dat leerlingen de kans moeten krijgen op school hun talenten te ontwikkelen. De medewerkers trekken die lijn ook door naar zichzelf. De grondhouding is dat als personeel én leerlingen ruimte hebben om aan eigen talent te werken, de totale school daar de vruchten van kan plukken. Het bieden van een ontwikkelkans is van groot belang omdat leerlingen hiermee de kans krijgen een goede plek in de samenleving te verwerven. Voor hen is school bij uitstek de plek waar ruimte geboden kan worden om de toekomst te verkennen. De school gaat verder met het gestructureerd aanbieden van leerwegen waarbij talenten geprikkeld worden en kunnen groeien.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)