Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 11. Instellingen voor hoger- en wetenschappelijk onderwijs

Instellingen waarmee de vereniging samenwerkt zijn:

Tilburg University (TiU)

 • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen
 • Het partnerschap met academische opleidingsscholen is verbreed van AOS-West-Brabant en AOS-Midden-Brabant naar AOS-Oost-Brabant
 • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen
 • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten
 • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie
 • Samenwerking in het Palladio programma
 • De ULT participeert in de redactie van Script!

Radboud Universiteit (RU), in het bijzonder met de Radboud Docenten Academie (RDA)

 • Partner van de Academische Opleidingsschool Oost-Brabant
 • Dit partnerschap is uitgebreid naar AOS-Midden-Brabant en AOS-West-Brabant
 • De RDA maakt deel uit van de redactie van Script!
 • De RDA is betrokken bij onderzoek op een aantal OMO-scholen

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), in het bijzonder de Eindhoven School of Education (ESoE)

 • De ESoE is partner van Academische Opleidingsschool Oost-Brabant
 • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO
 • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen
 • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre-University College
 • Betrokken in de raden van advies van de OMO-scholen in Eindhoven
 • De ESoE is het project Begeleiding beginnende leraren gestart waaraan diverse OMO-scholen meedoen
 • Samenwerking in het Palladio programma
 • ESoE participeert in de redactie van Script!
 • De ESoE is betrokken bij onderzoek op een aantal scholen

Open Universiteit, in het bijzonder het Welten-Instituut

 • Het Welten-instituut, het onderzoekscentrum van de Open Universiteit, verricht onderzoek naar de effecten van Koers 2016 op het professionaliseringsbeleid

Hogeschool van Rotterdam (HR)

 • Deze is verbonden aan de Academische Opleidingsschool West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de westhoek van Brabant

Fontys Hogescholen

 • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen
 • FLOT is verbonden aan alle drie de Academische Opleidingsscholen. Verschillende lectoraten zijn hierbij betrokken
 • FLOT verzorgt de opleiding van school practicum docenten
 • Samenwerking met scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen
 • Participeert in enkele raden van advies van OMO-scholen

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

 • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant

Avans Hogescholen

 • Werkt samen met OMO-scholen in het kader van Project Gestuurd Onderwijs
 • Avans geeft scholen feedback over het succes van hun leerlingen in de vervolgopleiding

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)