Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Bijlage 5. Honorarium externe accountant

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de Ons Middelbaar Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

Specificatie honorarium
accountant
2014 begroting
2014
 2013
Onderzoek jaarrekening55.000 50.000 64.000
Controle bekostiging18.000 20.000 29.000
Andere controle opdrachten24.000 10.000 12.000
Fiscale adviezen- - 5.000
Andere niet-controledienst6.000 - 1.000
 103.000 80.000 111.000

Conform de (aanbestedings)overeenkomst met Deloitte bedraagt het in rekening gebrachte honorarium voor het controleproces jaarrekening 48.000 euro en voor de controle bekostigingsgegevens 18.000 euro, inclusief btw.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)