Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten2014 begroting
2014
 2013
Rentebaten72 14 21
Resultaat deelnemingen- - -
Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten573 573 70
Overige opbrengsten financiële vaste activa en effecten- - 45
Rentelasten206- 2.044- 163-
 439 1.457- 27-

Waardeverandering financiële vaste activa en effecten

Door de verkoop van de effecten van het OMO fonds is er een koersresultaat gerealiseerd van 0,6 miljoen euro.

Rentelasten

In 2014 zijn de rentelasten, voortkomend uit de kortlopende kredietfaciliteit bij het ministerie van Financiën, 1,8 miljoen euro lager dan begroot.

In juli 2014 is er een krediet arrangement van 70 miljoen euro afgesloten bij de BNG bank ter dekking van de voorfinanciering van toekomstige bouwprojecten in gemeentes waarmee doordecentralisatie overeenkomsten zijn aangegaan. In de begroting was rekening gehouden met een rentelast van 2,0 miljoen euro. Echter, in 2014 is nog geen gebruik gemaakt van dit krediet arrangement. Dit komt doordat een aantal grote bouwprojecten zijn vertraagd en in december 2013 een incidentele ophoging van de lumpsum 2013 met 18,4 miljoen euro naar aanleiding van het begrotingsakkoord 2014 is ontvangen.

Per 1 oktober 2015 wordt een bedrag van 45 miljoen euro geleend bij de BNG met een looptijd van 25 jaar tegen een rentetarief van circa 3,0% per jaar (rentevastperiode 15 jaar).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)