Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - overige lasten

Overige lasten2014 begroting
2014
 2013
Administratie- en beheerslasten14.201 15.038 13.361
Inventaris, apparatuur en leermiddelen22.474 21.934 22.503
Dotatie overige voorzieningen- - -
Overige 13.489 12.930 12.405
 50.164 49.902 48.269

Administratie- en beheerslasten

De administratie- en beheerslasten zijn 0,8 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kosten van licenties (0,8 miljoen euro lager), lagere advieskosten (0,2 miljoen euro lager) en hogere contributiekosten (0,2 miljoen hoger).

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

De hogere dan begrote kosten van inventaris, apparatuur en leermiddelen worden grotendeels veroorzaakt door hogere kosten van huur boeken.

Dotatie overige voorzieningen

De dotatie aan de voorziening groot onderhoud is opgenomen onder de huisvestingslasten.

Overige

De kosten van educatieve excursies en culturele activiteiten voor leerlingen zijn 1,1 miljoen euro hoger dan begroot. Hiertegenover staan hogere bijdragen van ouders, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige baten’. Daarentegen zijn de algemene kosten 0,5 miljoen lager dan begroot. Per saldo zijn hierdoor de overige lasten 0,6 miljoen hoger dan begroot.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)