Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa2014 begroting
2014
 2013
Afschrijvingen18.301 19.431 18.391
Bijzondere waardevermindering gebouwen1.459 - 2.506
Terugname bijzondere waardevermindering gebouwen546- - 1.571-
Boekwinst/-verlies desinvesteringen1.299 245 2.748
 20.513 19.676 22.074

De afschrijvingen over de materiële vaste activa bedragen 20,5 miljoen euro. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde afschrijvingen 0,8 miljoen euro hoger (4,3%).

Vanwege het om niet opnemen van de gebouwen en terreinen, de verbouwingen en de installaties in de overdrachtsbalans van Lyceum Bisschop Bekkers heeft er een versnelde afschrijving plaats gevonden van 0,6 miljoen euro.

Onder de post afschrijvingen zijn onder meer bijzondere waardeverminderingen met betrekking tot de doordecentralisatiecontracten van de gemeenten Valkenswaard en Etten Leur begrepen.

Vanwege lagere indexeringen (VNG index) van het bedrag per leerling dan verwacht is binnen het doordecentralisatie-contract van de gemeente Valkenswaard sprake van een lagere realiseerbare waarde dan de boekwaarde van het gerealiseerde actief. Conform RJ 121 heeft hierop in 2014 een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden ten bedrage van 1,5 miljoen euro. In 2013 had al een bijzondere waardevermindering plaatsgevonden van 2,5 miljoen euro vanwege bijgestelde leerlingprognoses lager dan verwacht.

Voor het doordecentralisatiecontract van de gemeente Etten-Leur was in 2012 al sprake van een bijzondere waardevermindering ten bedrage van 6,1 miljoen euro. Vanwege hogere indexeringen (OCW index) van de het bedrag per leerling dan verwacht heeft in 2013 en in het huidig jaar een terugname van de bijzondere waardevermindering uit 2012 plaatsgevonden van respectievelijk 1,6 miljoen euro en 0,5 miljoen euro.

Verder is er in 2014 sprake van een boekverlies desinvesteringen ten bedrage van 1,3 miljoen euro. Dit verlies wordt grotendeels veroorzaakt door een genomen boekverlies op de verkoop van boeken van 1,0 miljoen euro (oorspronkelijke aanschafwaarde 3,0 miljoen euro euro) op een van de scholen. Daarnaast is er door de verkoop van een locatie in Waalwijk nog eens 0,2 miljoen euro aan boekverlies genomen doordat er nog een boekwaarde op de verbouwingen en nagelvaste installaties zat.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)