Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - overige baten

Overige baten2014 begroting
2014
 2013
Verhuur1.941 1.604 1.520
Detachering personeel1.573 1.014 997
Schenking227 7 -
Sponsoring7 9 11
Ouderbijdragen10.696 9.565 10.086
Overige10.414 9.215 7.676
 24.858 21.414 20.290

Ouderbijdragen

De gerealiseerde bijdragen van ouders en leerlingen voor een bedrag van 10,7 miljoen euro is 11,5% hoger dan de begroting. Dit is met name veroorzaakt doordat de bijdragen van ouders in educatieve excursies en culturele activiteiten hoger zijn dan begroot. Hiertegenover staan hogere kosten, welke zijn verantwoord onder de ‘Overige lasten’.

Overige

Met betrekking tot overige opbrengsten is een bate van 10,4 miljoen euro gerealiseerd. Deze realisatie is 11,8% hoger dan begroot. Hiervan heeft 2,3 miljoen euro betrekking op een bijzonder bate. Dit betreft een correctie van de langlopende schuld op doordecentralisatiegelden wegens gerealiseerde winst uit verkochte panden aan de gemeenten. Daarnaast is door de verkoop van de Jan van Cuijkstraat aan een derde partij een opbrengst van 0,6 miljoen euro gerealiseerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)