Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Staat van baten en lasten - rijksbijdragen

Rijksbijdragen2014 begroting 2014 2013
Rijksbijdrage OCW436.969 438.847 452.428
      
Geoormerkte OCW-subsidies85 336 1.317
Niet geoormerkte OCW-subsidies22.868 22.060 30.573
Toerekening investeringssubsidies- - -
Overige subsidies OCW22.953 22.396 31.890
      
Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV1.356    
      
 461.278 461.243 484.318

Rijksbijdrage OCW

De gerealiseerde (normatieve) rijksbijdrage OCW bedraagt in het verslagjaar 437,0 miljoen euro. De rijksbijdrage OCW maakt daarmee 88,0% uit van de totale baten in 2014 (idem in 2013) en is 1,9 miljoen euro (0,4%) lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er leerlingen op twee scholen stonden ingeschreven op een opleiding waarvoor niet de juiste licenties aanwezig waren. Beide scholen hebben voor deze leerlingen geen lumpsum vergoeding ontvangen. Verder is er sprake van een lagere lumpsum door de wijziging in bekostiging van LWOO/PrO leerlingen.

Geoormerkte en niet-geoormerkte OCW subsidies

Geoormerkte OCW-subsidies

De geoormerkte subsidies OCW zijn 0,2 miljoen euro lager ten opzichte van de begroting.

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

Per 1 augustus 2014 ontvangen de scholen niet langer een rijksbijdrage voor passend onderwijs, deze middelen (regionale zorgbudget en rebound) lopen voortaan via de hiervoor opgerichte samenwerkingsverbanden. Deze gelden worden onder post 3.1.3 “Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage SWV” gepresenteerd. De niet geoormerkte OCW-subsidies inclusief de gelden voor passend onderwijs zijn 2,2 miljoen euro hoger dan begroot.

Ontvangen doorbetalingen Rijksbijdrage Samenwerkingsverband

De financiële middelen voor passend onderwijs verlopen vanaf 1 augustus 2014 via doorbetalingen vanuit samenwerkingsbanden. Voorheen ontvingen de scholen hiervoor niet-geoormerkte subsidies OCW.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)