Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

Vordering OCW

Eind 2014 heeft de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs een vordering op het ministerie van OCW ten bedrage van 27,7 miljoen euro (eind 2013: 27,7 miljoen euro). Dit betreft een vordering uit hoofde van de "Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs". Deze vordering heeft betrekking op de op balansdatum nog te ontvangen financiering voor de betaling van de ABP-premie en de loonheffing over de maand december en de opgebouwde vakantie-uitkering over de periode juni tot en met december. Aangezien deze vordering pas opeisbaar is bij discontinuïteit van de vereniging is de vordering in de jaarrekening gewaardeerd op nihil.

Economisch claimrecht

Bij notariële akte is vastgelegd dat OMO bij het verlaten van de Kempen Campus 12,3% van de verkoopwaarde van de gemeente Veldhoven zal verkrijgen. Daarnaast is met de gemeente Woensdrecht schriftelijk overeengekomen dat OMO bij toekomstige vervreemding van het ZuidWestHoek College een economisch claimrecht van 40% op de verkoopsom zal verkrijgen.

Bij de oplevering van de nieuwbouw van het Merletcollege te Grave is besloten uit eigen middelen 0,9 miljoen euro te investeren. Als tegenprestatie is OMO van mening dat voor het aandeel van de inzet van eigen middelen OMO een economisch claimrecht heeft op het betreffende gebouw.

Verplichtingen

Bankgarantie

In het kader van de nieuwbouw van het Zwijsen College is in 2009 is ten gunste van de gemeente Veghel een bankgarantie afgegeven ter hoogte van 25.000 euro. Voor de nieuwbouw diende een bestemmingsplanprocedure gevolgd te worden, waarvoor de gemeente een zekerheidsstelling voor mogelijke planschaderisico’s vroeg. Begin 2015 is deze bankgarantie opgezegd.

Collectieve inkoopcontracten

Ons Middelbaar Onderwijs sluit op uiteenlopende terreinen collectieve inkoopcontracten af. De totale contractwaarde van de lopende inkoopcontracten bedraagt circa 145,8 miljoen euro. Ultimo 2014 bedraagt de restantwaarde van deze inkoopcontracten tot het einde van de contractperiodes 70,4 miljoen euro. In onderstaand overzicht is de restantwaarde per product/dienst weergegeven:

Bouwprojecten

Voor lopende bouwprojecten is ultimo 2014 voor een bedrag van circa 30,5 miljoen euro aan verplichtingen aangegaan:

SchoolBouwprojectGemeenteVerplichting
Pleincollege Sint-JoriscollegeNieuwbouw vmboEindhoven11.695.000
2CollegeNieuwbouw JozefmavoTilburg201.000
TheresialyceumUitbreiding en renovatieTilburg308.000
MerletcollegeNieuwbouw CuijkCuijk1.418.000
ElzendaalcollegeNieuwbouw BoxmeerBoxmeer210.000
OMO SG TongerloNieuwbouw Da Vinci CollegeRoosendaal16.588.000
Sint-OdulphuslyceumUitbreiding en renovatieTilburg126.000
   30.546.000

Leasecontracten

Per 3 januari 2005 is een leaseovereenkomst aangegaan met MKB Lease te Oosterhout. Deze leaseovereenkomst heeft betrekking op de invulling van de specifieke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders en leden van de raad van bestuur. Voor het kalenderjaar 2014 bedroegen de leasekosten (inclusief brandstofkosten) 406.000 euro. Ultimo 2014 bedraagt de restantwaarde van de leasecontracten tot het einde van de contractperiode circa 1,1 miljoen euro.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)