Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - langlopende schulden

Langlopende schuldenBoekwaarde
1 januari 2014
 Aangegane
leningen
 Aflos-
singen
 Boekwaarde
31 december 2014
 Looptijd
> 1 jaar
 Looptijd
> 5 jaar
            
Doordecentralisatiegelden38.694 3.153 - 41.847 9.460 32.387
            
 38.694 3.153 - 41.847 9.460 32.387

Doordecentralisatiegelden

Met de doordecentralisatie van huisvestingsvoorzieningen komen jaarlijks middelen beschikbaar. Deze middelen zijn afkomstig van gemeenten waarmee een doordecentralisatieovereenkomst is gesloten en zijn bedoeld voor het realiseren en in stand houden van goede huisvestingsvoorzieningen in die gemeenten. In 2014 is een resultaat van 3,2 miljoen euro behaald op deze doordecentralisatieovereenkomsten. Dit resultaat wordt in een later jaar ingezet ten behoeve van de huisvesting in de betreffende gemeenten.

Ten behoeve van de voorfinanciering van nieuwbouwprojecten binnen gemeenten waar sprake is van doordecentralisatie heeft de raad van bestuur afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën. Dit is nader toegelicht bij de kortlopende schulden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)