Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - voorzieningen

VoorzieningenStand per
1 januari
2014
 Dotaties Ontrek-
kingen
 Vrijval Stand per
31 december
2014
 Kortlopend
deel
< 1 jaar
 Langlopend
deel
> 1 jaar
              
Voorziening jubileumuitkeringen4.196 782 - - 4.978 854 4.124
Personeelsvoorzieningen4.196 782 - - 4.978 854 4.124
              
Groot onderhoud23.239 5.419 3.993 - 24.665 6.182 18.483
Overige voorzieningen23.239 5.419 3.993 - 24.665 6.182 18.483
              
 27.435 6.201 3.993 - 29.643 7.036 22.607

Personeelsvoorzieningen

Conform de CAO VO heeft het personeel bij het bereiken van een jubileumdatum aanspraak op een jubileumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van het maandsalaris. Hiervoor is een voorziening ‘Jubileumuitkeringen’ gevormd. Vanwege de verhoging van de pensioenleeftijd en de daarmee toenemende kans dat een medewerker een ambtsjubileum haalt, is in 2014 is aan de hand van een gangbaar rekenmodel van de huisaccountant een herberekening gemaakt van het bedrag per fte. De hoogte van de voorziening wordt bepaald door voor ieder personeelslid in de organisatie een bedrag van 900 euro op te nemen, naar rato van de betrekkingsomvang. Voorgaande jaren bedroeg dit bedrag nog 750 euro per fte. Voor de gehele OMO organisatie bedraagt de voorziening op 31 december 2014 5,0 miljoen euro.

Overige voorzieningen

Ter dekking van de uitgaven van het meerjarig onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties is een voorziening ‘Groot onderhoud’ gevormd. De dotaties en onttrekkingen aan deze voorziening zijn ontleend aan alle meerjaren onderhoudsplannen (MOP’s) en worden jaarlijks ten laste gebracht van de exploitatie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)