Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

  Saldo
1 januari 2014
 Resultaat Mutaties
scholen
 Saldo
31 december 2014
 Resultaat Saldo
31 december 2014
             
Algemene reserve            
Algemene reserve 108.971 296- 300- 108.375 1.316 109.691
Totaal algemene reserve 108.971 296- 300- 108.375 1.316 109.691
             
Bestemmingsfonds (privaat)            
Bestemmingsfonds private gelden 8.209 - - 8.209 1.316- 6.893
Totaal bestemmingsfonds (privaat) 8.209 - - 8.209 1.316- 6.893
             
  117.180 296- 300- 116.584 - 116.584

Resultaat en resultaatbestemming

Het exploitatieresultaat over 2014 bedraagt 0,3 miljoen euro negatief en is op basis van bestuursbesluiten volledig bestemd.

Mutaties scholen

Per 31 juli 2014 heeft er een bestuursoverdracht plaatsgevonden van het Lyceum Bisschop Bekkers aan de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs. In de overdrachtsakte is overeengekomen dat het eigen vermogen per 31 juli 2014 0,3 miljoen euro bedraagt.

Bestemmingsfondsen

De private bestemmingsfondsen zijn met name gevormd uit voormalige reserves van eigen activiteiten (3,7 miljoen euro) en voormalige reserves van opgeheven stichtingen boekenfondsen en steunstichtingen (3,2 miljoen euro).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)