Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Balans - liquide middelen

Liquide middelen31 december 201431 december 2013
   
Kasmiddelen 104
Tegoeden op bank- en girorekeningen97-
Deposito's--
Overige--
 97104

In het huidige verslagjaar heeft Ons Middelbaar Onderwijs gebruik gemaakt van de door het ministerie van Financiën verstrekte mogelijkheid om een negatieve positie in te nemen op de lopende rekening (“schatkistbankieren”). Per 31 december 2014 is de stand 32,9 miljoen euro negatief. Dit is verantwoord onder de kortlopende schulden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)