Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014

 20142013
   
Kasstroom uit operationele activiteiten  
- Resultaat296-22.067
   
Aanpassingen voor:  
- afschrijvingen18.30618.391
- bijzondere waardevermindering1.4593.901
- terugname bijzondere waardevermindering546-1.571-
- mutaties voorzieningen excl herschikking2.2071.946
 21.42622.667
Veranderingen in vlottende middelen:  
- vorderingen3.511502
- kortlopende schulden5.143-15.913-
 1.632-15.411-
   
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten19.49829.323
   
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa448-
(Des)investeringen materiële vaste activa36.750-40.947-
Vrijval gerealiseerde bouwprojecten6.658978
(Des)investeringen financiële vaste activa1.45693-
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten28.188-40.062-
   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  
Ingebracht vermogen nieuwe scholen300--
Mutatie langlopende schulden3.1542.782
Mutatie bouwkredieten overheid5.8297.961
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten8.68310.743
   
Mutatie liquide middelen7-4
   
Eindstand liquide middelen97104
Beginstand liquide middelen104100
   
Mutatie liquide middelen7-4

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)