Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Geconsolideerde staat van baten en lasten kalenderjaar 2014

 2014 Begroting 2014 2013
      
BATEN     
Rijksbijdragen461.278 461.243 484.318
Overige subsidies9.739 9.343 9.704
Collegegeld- - -
Baten werk i.o.v. derden- - -
Overig baten24.858 21.414 20.290
 495.875 492.000 514.312
      
LASTEN     
Personeelslasten403.077 399.724 398.811
Afschrijvingen20.513 19.676 22.074
Huisvestingslasten 22.856 22.362 23.064
Overige lasten50.164 49.901 48.269
 496.610 491.663 492.218
      
SALDO BATEN EN LASTEN735- 337 22.094
      
Financiële baten en lasten439 1.457- 27-
      
RESULTAAT296- 1.120- 22.067
      
Uitgaven ten laste van bestemmingsfondsen518 455 186
      
TOTAAL RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING222 665- 22.253

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)