Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

ACTIVA31 december 2014 31 december 2013
    
VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa-  -
Materiële vaste activa283.749 273.324
Financiële vaste activa59 1.515
 283.808 274.839
    
VLOTTENDE ACTIVA   
Voorraden-  -
Vorderingen11.296 14.807
Effecten-  -
Liquide middelen97 104
 11.393 14.911
    
TOTAAL ACTIVA295.201 289.750
    
PASSIVA31 december 2014 31 december 2013
    
GROEPSVERMOGEN   
Eigen vermogen116.584 117.180
Minderheidsbelang derden-  -
 116.584 117.180
    
VOORZIENINGEN29.643 27.435
    
LANGLOPENDE SCHULDEN41.847 38.694
    
KORTLOPENDE SCHULDEN107.127 106.441
    
TOTAAL PASSIVA295.201 289.750

N.B. Alle genoemde bedragen in de tabellen van deze jaarrekening zijn x 1.000 euro

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)