Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico’s en onzekerheden - Financiering / liquiditeit

Tot op heden zijn alle bouwprojecten binnen de doordecentralisatiegemeenten gefinancierd met eigen middelen dan wel met kortlopende externe financiering (via schatkistbankieren). Op 1 juli 2014 is een kredietfaciliteit van 70 miljoen euro overeengekomen met de BNG bank. Hierbij gelden de in eigendom zijnde gebouwen als onderpand. Het totaal aan beschikbare onderpand overtreft ruimschoots de liquiditeitsbehoefte voor de komende jaren.

Op basis van een analyse van de meerjarige liquiditeitspositie en kredietbehoefte is de maximale kredietbehoefte per februari 2018 circa 78 miljoen euro. Deze kredietbehoefte wordt als volgt ingevuld:

  • Bij de BNG wordt op 1 oktober 2015 zal 45 miljoen euro als lening afgeroepen. Dit is ruim onder het maximale faciliteit van de BNG bank.
  • Bij het ministerie van Financiën kan op basis van een verkregen gemeentegarantie een vaste lening worden afgesloten van 5 miljoen euro.

In het restant (28 miljoen euro) van de kredietbehoefte wordt voorzien middels de rekeningcourant positie schatkistbankieren. Met het ministerie van Financiën zijn afspraken gemaakt dat OMO 10% van de publieke jaaromzet rood kan staan op de lopende rekening. Dit komt neer op een kortlopende geldlening van 48,4 miljoen euro. De rentevoorwaarden hierbij zijn op dit moment aantrekkelijk; circa 0,2% (inclusief opslag) per jaar.

 

Grafiek 15: Meerjarenverloop liquiditeit

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)