Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico’s en onzekerheden - Loonkosten

In het onlangs afgesloten cao-akkoord is een loonverhoging van 1,2% overeengekomen. In het Nationaal Onderwijsakkoord is verder afgesproken dat de nullijn in 2015 wordt losgelaten. Volgens de VO-raad is de structurele loonsverhoging 1,5%. Welk bedrag daadwerkelijk structureel aan loonruimte vrijkomt is waarschijnlijk pas in de loop van 2015 bekend. Als het daadwerkelijk 1,5% wordt, kunnen de lonen in 2015 met 0,3% extra worden verhoogd.

Tegelijkertijd is het nog onduidelijk of er en in welke omvang een bijstelling plaatsvindt voor ontwikkelingen in de werkgeverslasten. De compensatie voor gestegen premies wordt gerelateerd aan de stijging van de werkgeverslasten in de marktsector. In het verleden waren de gestegen lasten in de marktsector lager dan in de VO-sector waardoor de toegenomen lasten niet volledig werden vergoed. Vooralsnog is het uitgangspunt in de onderliggende begrotingen dat loon- en premieontwikkelingen volledig worden gecompenseerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)