Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico’s en onzekerheden - Lumpsum opbrengsten

Het kabinet en de VO-raad hebben op 17 april 2014 een (principe-)sectorakkoord VO 2014-2017 afgesloten. De afspraken uit het sectorakkoord hebben ook financiële gevolgen. De beschikbare middelen uit de Miljoenennota 2014, het Nationaal Onderwijsakkoord en het begrotingsakkoord 2014 (herfstakkoord) zijn onveranderd.

In het sectorakkoord is afgesproken dat de investeringsmiddelen kwaliteitsverbetering uit het Nationaal Onderwijsakkoord worden ondergebracht in een nieuwe prestatiebox. De “prestatiebox sectorakkoord” komt in plaats van de huidige prestatiebox die voortkomt uit het bestuursakkoord. De toevoegingen aan de prestatiebox zijn daarbij wel onder de voorwaarde dat OCW er in slaagt om alle ombuigingen te realiseren.

In de budgetten onderliggend aan de begrotingen is er voor gekozen de toekomstige ontwikkelingen zo positief mogelijk uit te werken. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gelden uit het gemeentefonds.

In het Nationaal Onderwijsakkoord is hierover afgesproken dat gelden uit het gemeentefonds worden overgeheveld naar het PO en VO. Met ingang vanaf 2015 komt voor het VO landelijk 106,3 miljoen euro beschikbaar. Met de publicatie van de regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015 in Staatscourant nr. 33754 van 27 november 2014 is bekend dat deze middelen onderdeel gaan vormen van de personele lumpsum. Omdat dit ten tijde van het opstellen van de afzonderlijke begrotingen nog niet bekend was en hierover nog geen nader beleid is geformuleerd zijn deze opbrengsten niet meegenomen in de begroting 2015-2018. Voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs gaat het om circa 7,0 miljoen euro per jaar.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)