Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Beleidsvoornemens en accenten 2015-2018

Kijkend naar de toekomst is het uitgangspunt voor de vereniging de combinatie van traditie en innovatie. Sinds haar ontstaan in 1916 is de inzet op beide uitgangspunten succesvol gebleken. Ingezet wordt op de uitvoering van Koers 2016, het strategische kader waaraan zowel op individueel schoolniveau als op verenigingsniveau vorm wordt gegeven.

Gekoppeld aan Koers 2016 is een werkprogramma uitgewerkt dat jaarlijks wordt geactualiseerd en wordt vertaald naar een concrete beleidsagenda. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen binnen de organisatie maar ook daarbuiten, zoals signalen vanuit de omgeving (VO-raad, ministerie, onderzoeken / rapporten).

Jaarlijks werden uit de concrete beleidsagenda enkele speerpunten vastgelegd die dat jaar specifiek de aandacht kregen.

Die speerpunten van 2013 en 2014 zijn goed geïntegreerd in de diverse processen en documentatie van de vereniging in het algemeen en van de scholen in het bijzonder. Voor 2015-2018 zijn de speerpunten daarom als zodanig vervallen en fungeerde Koers 2016, het werkprogramma 2015-2018 en ieders schoolplan als leidraad bij het opstellen van de schoolbegrotingen. De thema’s die voor de komende periode verenigingsbreed extra aandacht krijgen zijn de academische opleidingsscholen, kennisnetwerken, kwaliteitszorg, de aanpassing van de OMO-CAO, en de processen rondom de personele administratie.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)