Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Huisvestingsplannen

Met veel gemeenten zijn in 2014 weer belangrijke stappen gezet om te komen tot adequate onderwijshuisvesting, dan wel is de route daartoe bepaald. Zo is in de gemeente Eindhoven een Integraal Huisvestingsplan vastgesteld waarbij schoolbesturen en gemeente afspraken gemaakt hebben over het totale investeringsprogramma inclusief de planning. Als volgende stap worden, naar verwachting nog voor de zomer van 2015, per schoolbestuur de individuele samenwerkingsovereenkomsten gesloten.

Met de gemeente Den Bosch is definitief een overeenkomst doordecentralisatie gesloten waarmee de huisvesting voor het vmbo gerealiseerd kan worden. Deze constructie maakt het mogelijk ook het Jeroen Bosch College (en op termijn het Rodenborch-College) van goede huisvesting te voorzien. In de eerste helft van 2015 wordt het masterplan, als basis voor verdere planvorming, afgerond.

Tevens is het afgelopen jaar weer een aantal projecten afgerond en opgeleverd. Van deze projecten is de bouwafrekening vastgesteld. Een groot aantal projecten is daarnaast in voorbereiding, dan wel in uitvoering.

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de lopende bouwprojecten, inclusief de wijze van financiering. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen projecten in gemeenten met en zonder een overeenkomst tot doordecentralisatie. Eveneens is een onderscheid naar herkomst van de budgetten weergegeven.

SchoolProjectGemeenteRamingTaakstellend budget Investerings- subsidie OCWDoorde- centralisatieVermogens- beslag scholen
         
Sint-JanslyceumUitbreiding inclusief sporthal's Hertogenbosch 11.360  11.360 
Jeroen Bosch CollegeAanpassing cementrum's Hertogenbosch13.700   13.700 
Rodenborch-CollegeAanpassing huisvesting's Hertogenboschp.m.     
Duhamel College en Hervion CollegeHerhuisvesting vmbo's Hertogenbosch28.000   28.000 
SG KwadrantAanpassing huisvestingDongenp.m     
Varendonck-CollegeVervangende nieuwbouw AstenAsten**6.700   6.700 
MerletcollegeNieuwbouw, CuijkCuijk 16.610  16.610 
OMO SG HelmondAanpassingen KnippenbergcollegeHelmondp.m.     
EckartcollegeVervangende nieuwbouw PC NuenenNuenen*7.300   7.300 
   55.70027.970 - 83.670-

*   per 1 januari 2015 is het doordecentralisatiecontract met de gemeente Nuenen ingegaan
** doordecentralisatiecontract is nog in onderhandeling
Tabel 4: Projecten waar wel sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)

SchoolProjectGemeenteRamingTaakstellend budget Investerings- subsidie OCWGemeente / provincieVermogens- beslag scholen
         
Van MaerlantlyceumVervangende nieuwbouwEindhovenp.m.     
Sint-OdulphuslyceumUitbreiding en deel renovatieTilburg 10.924 1127.0793.733
TheresialyceumNieuwbouwTilburg 7.400  3.8833.517
Munnikenheide CollegeRenovatie RucphenRucphen 2.800  1.1301.670
OMO SG TongerloNieuwbouw unilocatie Da VincicollegeRoosendaal 23.920  23.320600
2CollegeNieuwbouw JozefmavoTilburgp.m.   5.600 
ElzendaalcollegeVervangende nieuwbouw BoxmeerBoxmeer 11.672  7.6724.000
SG Het PleinHerhuisvesting VMBOEindhoven 17.500  17.500 
SG Het PleinSportvoorziening PiuslaanEindhoven 2.400  2.400 
SG Het PleinUitbreiding PC Sint JorisEindhoven 5.292  1.8423.450
SG Het PleinVervangende nieuwbouw Antoon SchellensEindhovenp.m.   5.000 
De Nieuwste SchoolHerhuisvesting (incl. brandveiligheid)Tilburg 362  203159
   - 82.270 11275.62917.129

Tabel 5: Projecten waar geen sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)

Het totale investeringsvolume op 31 december 2014 bedraagt circa 165,9 miljoen euro. Ongeveer 25,2 miljoen euro (15,2%) daarvan komt ten laste van de scholen. De eigen bijdrage van de scholen wordt getracht zo beperkt mogelijk te houden. Eigen bijdragen kunnen voorkomen doordat een wens bestaat om een extra kwaliteitsslag te maken of te investeren in duurzaamheid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)